Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu

 
http://www.tusf.org/2000-2013-sporcu-sayıları.aspx