Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 6. Olağan Mali Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem maddeleri gereğince 13 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10:00 da Crowne Plaza Oteli Mevlana Bulvarı No: 2 Akköprü - Ankara  adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 14 Ekim 2018 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul duyuruları www.sgm.gsb.gov.tr ve www.tusf.org.tr adresinden yapılacaktır.Genel Kurul Üyelerine duyurulur.

                                                                                             Olağan Mali Genel Kurul Çağrısı Gündem

1-Kesin Delege Listeleri        2-2016-2018 Yön.Kur. Faaliyet Raporu       3-2016 Denetim Kurulu Raporu       4-2016 Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu


5-2017 Denetim Kurulu Raporu    6-2017 Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu     7-2018 Denetim Kurulu Raporu       8-2018 Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu      
                                                   
 9-2019-2020 Bütçe Tasarısı             TUSF Ana Statü            Bağ.Spor Fed.Çal.Usul ve Esas.Hak.Yönetmelik

G Ü N D E M


1- Yoklama. (Delegelerin kayıt işlemlerinin yapılması)
2- Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
3- Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması.
4- Genel Kurul gündeminin okunması ve oylanması.
5- Yönetim Kurulunun 01 Ekim 2016 - 31 Ağustos 2018 dönemi faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası.
6- Denetim Kurulunun 01 Ekim 2016 - 31 Aralık 2016 dönem raporunun okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası.
7- Denetim Kurulunun 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 dönem raporunun okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası.
8- Denetim Kurulunun 01 Ocak 2018 - 31 Ağustos 2018 dönem raporunun okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası.
9- Federasyonumuzun 13.10.2018 - 14.10.2019 ile 15.10.2019 - 16.10.2020 yılları (2 yıllık) tahmini bütçesi ile faaliyet programlarının onaylanması ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve oylanması.
10- Federasyona taşınmaz mal alım - satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek ve işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçları sağlama konusunda  Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve oylanması.
11- Federasyon için ihtiyaç duyulan talimatların hazırlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
12- Ana Statü'de değişiklik yapılması gerekecek maddelerin görüşülerek oylanması.
13- Dilek, temenniler ve kapanış.

Admin tarafından yazıldı 10 Eylül 2018 Pazartesi 17:09:00