DİSİPLİN KURULU

Başkan Av. Mehmet Hadimi YAKUPOĞLU
Başkan Vekili Av. Şahin OĞUZ
Üye Av. Gökalp Cudi ÇALIŞKAN
Üye Av. Ali Hikmet AKILLI
Üye Kağan EYNAK