Erdoğan ÇELEBİ

Genel Sekreter

http://www.univspor.org.tr/images/stories/personel/zeynep.jpg

Zeynep ŞAHİN

Şef

http://www.univspor.org.tr/images/stories/personel/oguz.jpg

Oğuz KADER

Şef

http://www.univspor.org.tr/images/stories/personel/zlem1.jpg

Özlem YALÇIN

Uzman

Dilek ÖZTÜRK Uzman
Ebru PULAT Uzman
Birol ÇAĞLAR Uzman

Tayfun TOPATEŞ

Uzman

  Abdullah Yakup ŞAHİN Spor Uzmanı
  Çağla KIRBUĞA Spor Uzmanı
  Aslı ÖZDENDİR Sözleşmeli Personel

http://www.univspor.org.tr/images/stories/personel/mustafa.jpg

Mustafa YILDIRIR

Sözleşmeli Personel

Gülbeyaz AKBULUT

Sözleşmeli Personel